Obnova služby  02 45 64 45 45  setech@setech.sk

 Prihlásenie

PROGRAM BASIC MONITOR  SECURE  PREMIUM
Aplikácia/WEB
✔️
✔️
✔️
✔️
Online sledovanie ✔️
✔️
✔️
✔️
Stav vozidla ✔️
✔️
✔️
✔️
História 30 dní ✔️
- - -
História 5 rokov - ✔️
✔️
✔️
Hlásenia PUSH a EMAIL ✔️
✔️
✔️
✔️
Hlásenia SMS - ✔️
✔️
✔️
Hlásenia odpojenia ✔️
✔️
✔️
✔️
Geozóny ✔️
✔️
✔️
✔️
Rýchlostný limit ✔️
✔️
✔️
✔️
Kniha jázd - ✔️
✔️
✔️
Hlásenia havárie ✔️
✔️
✔️
✔️
Hlásenia odťahu - ✔️
✔️ ✔️
Hlásenia neautorizovaného štartu - voliteľné* voliteľné* voliteľné*
Hlásenia poplachu z autoalarmu - - ✔️
✔️
Blokovanie vozidla   - - ✔️
✔️
Pult centrálnej ochrany - - - ✔️
Telematická služba BASIC TOP L TOP L TOP
Cena telematickej služby 72€/rok 96€/rok 96€/rok 228€/rok
Cena zariadenia 132€ 132€ 180€** 180€**

* - s použitím autorizačného ovládača, cena ovládača je 36,00 EUR s DPH
** - v závisloti od modelu vozidla a typu autoalarmu je nutné použiť rôzne moduly pre montáž, ceny od 24,00 EUR do 120,00 EUR s DPH

Uvedené ceny sú vrátane DPH a bez montáže. Cena montáže závisí od konkrétneho modelu a konfigurácie vozidla. Vyžiadajte si ponuku pre Vaše vozidlo.

KONTAKT